RESIZE WINDOW PROMJENA VELIČINE PROZORA

Postupci promjene veličine prozora:
 

Klik na dugme MINIMIZE za smanjenje prozora na dugme aplikacije u liniji poslova /TASK LIST/.
Klik na dugme MAXIMIZE za maksimalnu veličinu prozora.
Klik na dugme RESTORE za vraćanje na prethodnu veličinu prozora.
Klik na dugme CLOSE za zatvaranje prozora.
     
     

Animacija           Interaktivno

Klik na dugme MY COMPUTER u liniji poslova smanjuje prozor aplikacije na dugme aplikacije u liniji poslova.