RESIZE WINDOW - PROMJENA VELIČINE PROZORA
RESTORE

Interaktivno vježbanje promjene veličine prozora MY COMPUTER::
 

Klik na dugme MINIMIZE za smanjenje prozora na dugme aplikacije u liniji poslova /TASK LIST/.
Klik na dugme MAXIMIZE za maksimalnu veličinu prozora.
Klik na dugme RESTORE za vraćanje na prethodnu veličinu prozora.
Klik na dugme CLOSE za zatvaranje prozora.
 
   

Nazad

 
Klik na dugme MY COMPUTER u liniji poslova smanjuje prozor aplikacije na dugme aplikacije u liniji poslova.
Slika 1. Prethodna veličina prozora /RESTORE/. Slika je mapirana

Dugmad za promjenu veličine prozora     Index