WINDOWS EXPLORER

WINDOWS EXPLORER omogućuje korisniku rad sa fajlovima i folderima (CREATE-kreiranje, RENAME-promjena imena, CUT-premještanje, COPY-premještanje). Može se prikazati stablo foldera, i sadržaj foldera. Fajlovi i folderi se mogu kopirati, premještati, brisati promjeniti ime,...


Slika 1. WINDOWS EXPLORER

Index