Algoritmi

Pamćenje termina /MEMORY/ - Linijska struktura - Dijagonale i visine 64_3

Provjerite poznavanje slijedećih zadataka:

Dijagonala kvadrata.

Dijagonala pravougaonika.

Velika dijagonala kocke

Velika dijagonala kvadra.

Visina trougla.

Visina valjka.

 

Učenje kroz igru    Index