abc Algoritmi - Razgranata struktura - 724

Pamćenje termina /MEMORY/ - Trajanje i broj klikova

Provjerite poznavanje slijedećih zadataka:

Napisati program za odredjivanje y po formuli:

Napisati program za odredjivanje y po formuli:

Napisati program za odredjivanje y po formuli:

Napisati program za odredjivanje y po formuli:

Učitati prirodan broj. Ako je neparan ispisati njegovu recipročnu vrijednost, a ako je paran ispisati kvadratni korijen njegovog sljedbenika:

Učitati prirodan broj. Ako je neparan ispisati njegovu recipročnu vrijednost, a ako je paran ispisati kvadrat njegovog prethodnika.

Ponovi igru     Index