abc Tutorials:
  Operativni sistemi
   abc Windows 7
   abc Windows XP
   abc Operativni sistemi
  Microsoft Office
   abc Word 2010
   abc Word 2007
   abc Word 2003
   abc Excel 2010
   abc Excel 2007
   abc Excel 2003
   abc Power Point 2013
   abc Power Point 2010
   abc Power Point 2003
   abc Access 2010
   abc Access 2007
   abc Expression Web
   abc Front Page 2003
  Računari i Internet
   abc Brojni sistemi
   abc Osnove računara
   abc Računarski sistemi
   abc Internet osnove
   abc HTML5 i CSS3
   abc HTML
   abc Jasc Animation Shop
   abc Flash
   abc Movie Maker
   abc Računarska grafika
  Algoritmi i programski jezici
   abc Algoritmi
   abc BASIC
   abc Turbo Pascal
   abc Dev-Pascal
   abc Python
   abc C
   abc C++
   abc Java
   abc Matlab
   abc Matlab 2
   abc Asembler
  Provjera znanja
   abc Quiz-Test

Priručnici:
   MatchCAD
   MatchCAD 2001
   Corel Draw X6
   CSS

Tutorials in English
   abc Word 2010
   abc Excel 2010
   abc Excel 2003
   abc PowerPoint 2010

Učenjenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/

Programski jezik BASIC - riješeni primjeri i zadaci
elektronski priručnik
Željko B. Grbić i grupa saradnika

 1.   O projektu

 2.   NOVO NA NAŠEM SAJTU
 3.     Linijska strukura - Rješenje zadataka u više programskih jezika
 4.     IF THEN ELSE - Rješenje zadataka u više programskih jezika
 5.     FOR - petlja - Rješenje zadataka u više programskih jezika

 6.   TEORIJESKA PRIPREMA - slučajna vrijednost
 7.     Generisanje slučajne vrijednosti - RND


 8.   LINIJSKA STRUKTURA
 9.     Linijska struktura - izbor zadataka
 10.     Linijska struktura - Algoritmi i BASIC programi
 11.     Linijska struktura - Opisi, algoritmi i BASIC programi
 12.     Linijska struktura - BASIC programi - Izbor zadataka 2
 13.     Linijska struktura - BASIC programi - Riješeni zadaci
 14.     Linijska struktura - BASIC programi - Frejm /FRAMES/
 15.     Linijska struktura - Zadaci bez rješenja u BASIC-u

 16.    Učenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/
 17.      Pamćenje termina /MEMORY/ - Linijska strukutra - Obimi 64
 18.      Pamćenje termina /MEMORY/ - Linijska strukutra - Površine 64
 19.      Pamćenje termina /MEMORY/ - Linijska strukutra - Dijagonale i visine 64
 20.    MEMORY - Quiz - test
 21.      abc BASIC - MEMORY - quiz bez uzorka 1. dio
 22.      abc BASIC - MEMORY - Pripremni test 1. dio
 23.      abc BASIC - MEMORY - Test 1. dio


 24.   RAZGRANATA STRUKTURA
 25.     IF THEN naredba - izbor zadataka
 26.     IF THEN naredba - Algoritmi i BASIC programi - Frejm /FRAMES/
 27.     IF THEN naredba - Programski jezici BASIC i PASCAL
 28.     IF THEN naredba - BASIC programi - Frejm /FRAMES/
 29.     IF THEN naredba - Zadaci bez rješenja u BASIC-u

 30.     IF THEN ELSE naredba - izbor zadataka
 31.     IF THEN ELSE naredba - Algoritmi i BASIC programi
 32.     IF THEN ELSE naredba - Opisi, algoritmi i BASIC programi
 33.     IF THEN ELSE naredba - Riješeni zadaci - Frejm /FRAMES/
 34.     IF THEN ELSE naredba - BASIC programi
 35.     IF THEN ELSE naredba - Zadaci bez rješenja u BASIC-u
 36.        Rješenja zadataka u više programskih jezika
 37.        IF THEN ELSE naredba - Algoritmi, BASIC i PASCAL programi

 38.     CASE naredba
 39.     CASE - BASIC programi - Frejm /FRAMES/
 40.     CASE - Zadaci bez rješenja u BASIC


 41.   CIKLIČNA STRUKTURA
 42.   FOR petlja
 43.     Ciklična struktura - izbor zadataka
 44.     FOR petlja - Algoritmi, BASIC i Turbo PASCAL programi
 45.     FOR petlja - Algoritmi, BASIC i Dev PASCAL programi
 46.     FOR petlja - Algoritmi i BASIC programi
 47.     FOR petlja - Rješenja u programskim jezicima BASIC i TurboPASCAL
 48.     FOR petlja - Rješenja u programskim jezicima BASIC i Dev-Pascal
 49.     FOR petlja - BASIC programi - Riješeni zadaci
 50.     FOR petlja - Opisi, algoritmi i BASIC programi
 51.     FOR petlja - BASIC programi - Riješeni zadaci - Frejm /FRAMES/
 52.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 53.     Zadaci bez rješenja za FOR petlju - riješeni sa WHILE ili DO WHILE petljom
 54.     FOR petlja - Zadaci bez rješenja u BASIC-u

 55.   FOR petlja u petlji - Višestruka FOR petlja
 56.     Petlja u petlji - Programski jezici BASIC i C programi
 57.     Pelja u petlji - Višestruka FOR petlja - Ugnježđena petlja - Frejm /FRAMES/
 58.     Zadaci bez rješenja u BASIC-u

 59.   WHILE petlja
 60.     WHILE petlja - Algoritam, BASIC
 61.     WHILE petlja - Programski jezici BASIC i C programi
 62.     WHILE petlja - BASIC programi - Riješeni zadaci
 63.     WHILE petlja - BASIC programi - Frejm /FRAMES/
 64.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i DO UNTIL petlja
 65.     Zadaci bez rješenja za WHILE petlju - riješeni sa FOR ili DO UNTIL petljom
 66.     WHILE petlja - Zadaci bez rješenja u BASIC-u

 67.   WHILE petlja u petlji - Višestruka WHILE petlja
 68.     WHILE pelja u petlji - Višestruka WHILE petlja - Ugnježđena petlja - Frejm /FRAMES/
 69.     WHILE pelja u petlji - Zadaci bez rješenja u BASIC-u

 70.        Rješenja zadataka u više programskih jezika
 71.        WHILE petlja - Algoritmi, BASIC i C++ programi
 72.        WHILE petlja - Algoritmi, BASIC i Java programi
 73.        WHILE petlja - BASIC i C++ programi


 74.   DO UNTIL petlja
 75.     DO UNTIL petlja - Algoritmi i BASIC programi
 76.     DO UNTIL petlja - BASIC programi - Riješeni zadaci
 77.     DO UNTIL petlja - BASIC programi - Frejm /FRAMES/
 78.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 79.     Zadaci bez rješenja za DO UNTIL petlju - riješeni sa FOR ili WHILE petljom
 80.     DO UNTIL petlja - Zadaci bez rješenja u BASIC-u


 81.   NIZ
 82.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - BASIC programi - Frejm /FRAMES/
 83.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Zadaci bez rješenja u BASIC-u

 84.     Niz /ARRAY/ - Maksimum, minimum - Zadaci bez rješenja u BASIC-u

 85.     Niz /ARRAY/ - sortiranje - BASIC programi - Frejm /FRAMES/
 86.     Niz /ARRAY/ - sortiranje - Zadaci bez rješenja u BASIC

 87.     Niz /ARRAY/ - Formiranje niza - Zadaci bez rješenja u BASIC

 88.        Rješenja zadataka u više programskih jezika
 89.        Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - BASIC i Pascal programi
 90.        Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - BASIC i Java programi


 91.   DVODIMENZIONALNI NIZ - MATRICA I VIŠEDIMENZIONALNI NIZ /ARRAY/
 92.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - BASIC programi - Frejm /FRAMES/
 93.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - Zadaci bez rješenja u BASIC-u


 94.  String
 95.     String - niz znakova - Frejm /FRAMES/
 96.     String - Zadaci bez rješenja u BASIC


 97.   Kombinovani zadaci
 98.     Kombinovani zadaci 1 - Frejm /FRAMES/
 99.     Kombinovani zadaci 1 - Zadaci bez rješenja u BASIC
 100.     Kombinovani zadaci 2 - Zadaci bez rješenja u BASIC


 101.   POTPROGRAM /SUBROUTINES - GOSUB/
 102.     Potprogram /SUBROUTINES - GOSUB/ - Frejm /FRAMES/
 103.     Potprogrami - Zadaci


 104.   Dodatak: Rješenja zadataka sa prikazom programskog koda u više programskih jezika
 105.   abc Dev-Pascal
 106.        Linijska struktura - Algoritmi, BASIC i Dev-Pascal programi
 107.        Linijska struktura - Programski jezici BASIC i Dev-Pascal
 108.        Razgranata struktura - Algoritmi, BASIC i Dev-Pascal programi
 109.        Razgranata struktura - Programski jezici BASIC i Dev-Pascal
 110.        FOR petlja - Programski jezici BASIC i Dev-Pascal
 111.        WHILE petlja - Programski jezici BASIC i Dev-Pascal
 112.        REPEAT-UNTIL petlja - Programski jezici BASIC i Dev-Pascal
 113.        Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Programski jezici BASIC i Dev-Pascal
 114.   abc Turbo Pascal
 115.        Linijska struktura - Algoritmi, BASIC i Turbo Pascal programi
 116.        Linijska struktura - Programski jezici BASIC i Turbo Pascal
 117.        Razgranata struktura - IF THEN naredba - Programski jezici BASIC i Turbo Pascal
 118.        Razgranata struktura - IF THEN ELSE naredba - Algoritmi, BASIC i Turbo Pascal programi
 119.        Razgranata struktura - IF THEN ELSE naredba - Programski jezici BASIC i Turbo Pascal
 120.        FOR petlja - Programski jezici BASIC i Pascal
 121.   abc Python
 122.        Linijska struktura - Programski jezici BASIC i Python programi
 123.        Razgranata struktura - IF THEN ELSE naredba - Programski jezici BASIC i Python
 124.        FOR petlja - Programski jezici BASIC i Python
 125.   abc C
 126.        Linijska struktura - Rješenja u programskim jezicima BASIC i C
 127.        Razgranata struktura - IF THEN ELSE naredba - Rješenja u programskim jezicima BASIC i C
 128.        FOR petlja - Rješenja u programskim jezicima BASIC i C
 129.        WHILE petlja - Rješenja u programskim jezicima BASIC i C
 130.        DO-WHILE petlja - Rješenja u programskim jezicima BASIC i C
 131.        Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Rješenja u programskim jezicima BASIC i C
 132.   abc C++
 133.        Linijska struktura - BASIC i C++ programi
 134.        Razgranata struktura - IF THEN ELSE naredba - Rješenja u programskim jezicima BASIC i C++
 135.        FOR petlja - Rješenja u programskim jezicima BASIC i C+++
 136.        WHILE petlja - Algoritmi, BASIC program i C++ program
 137.        WHILE petlja - Rješenja u programskim jezicima BASIC i C++
 138.        DO WHILE petlja - Algoritmi, BASIC program i C++ program
 139.        DO WHILE petlja - Rješenja u programskim jezicima BASIC i C++
 140.        Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Rješenja u programskim jezicima BASIC i C++
 141.   abc Java
 142.        Linijska struktura - Programski jezici Java i BASIC
 143.        Razgranata struktura - IF THEN ELSE naredba - Rješenja u programskim jezicima BASIC i Java programi
 144.        FOR petlja - Algoritmi, BASIC i Java programi
 145.        FOR petlja - Rješenja u programskim jezicima BASIC i Java programi
 146.        WHILE petlja - Algoritam, BASIC i Java program
 147.        DO WHILE petlja - Rješenja u programskim jezicima BASIC i Java program