7.2.   IF THEN ELSE
Primjeri i zadaci

N a p o m e n a: Ispred  ELSE naredbe se nikad ne piše tačka zaraz (;) jer je  to dio IF THEN ELSE naredbe.

Tekst zadatka

Rjesenje

1

Napisati program za odredjivanje y po formuli:

.html

2

Na ekranu ispisati "Otkucajte nadimak pjesnika Jovana Jovanovica". Ako se otkuca Zmaj ili ZMAJ ispisati "ODLICNO", inače na druge odgrovore ispisati  "ISPRAVAN ODGOVOR JE ZMAJ".

.html

3

Napisati program za odredjivanje z po formuli:

.html

4

Učitati broj ispisati znak broja prema izrazu:

.html

5

Napisati program za odredjivanje z po formuli:

.html

6

Učitati realan broj, ako je broj pozitivan ispisati njegov korijen, a ako je negativan, njegov kvadrat:

.html

7

Sa tastature učitati broj x. Varijabli z pridružiti vrijednost prema slijedećem izrazu:

.html

8

Sa tastature učitati dva broja (x i a). Varijabli z pridružiti vrijednost prema slijedećem izrazu:

.html

9

Učitati dva realna broja (a, b), izračunati z prema izrazu:

.html

10

Učitati dva broja (x i a). Varijabli z pridružiti vrijednost prema slijedećem izrazu:

.html

11

Napisati program za odredjivanje apsolutne vrijednosti broja:

.html

12

Napisati program za odredjivanje parnosti broja:

.html

13

Napisati program za odredjivanje y po formuli:

.html

14

Napisati program za odredjivanje y po formuli:

.html

15

Napisati program za odredjivanje y po formuli:

.html

16

Učitati prirodan broj. Ako je neparan ispisati njegovu recipročnu vrijednost, a ako je paran ispisati kvadratni korijen njegovog sljedbenika:

.html

19

Napisati program za odredjivanje y po formuli:

.html

20

Napisati program za odredjivanje y po formuli:

.html

21

Napisati program za odredjivanje y po formuli:

.html

22

Napisati program za izračunavanje vrijednosti z prema izrazu:

.html

23

Napisati program za izračunavanje vrijednosti z prema izrazu:

.html

24

Zavisno o upisanoj vrijednosti časa 0-23 ispisati poruku:

Sati

Poruke

0 - 8

Dobro jutro

9 - 18

Dobar dan

19 - 23

Dobro veče

.html

27

Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:

.html

28

Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:

.html

29

Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:

.html

Zadatke pripremila: Programerska sekcija Gimnazije Mostar, Mentor: Vladimir Šarović, prof

32

Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:

.html

33

Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:

.html

34

Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:

.html

35

Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:

.html

 

Index