InstallShield je program koji omogućava kreiranje setup aplikacije za vaše projekte. Vrlo je jednostavan za korištenje.
     Samo izaberete New project i 'Wizard' će vas voditi kroz proces.

     Prvo što treba uraditi je odrediti ime i mjesto vašeg projekta.
     Zatim kliknimo na 'Application Information' i u 'Application executable' izabermo exe file za koji pravimo setup.
     Sljedeći je 'General Options'. Tu ubacite dodatne fileove ( pored glavnog exe file-a ).
     Zatim - 'Dialog Boxes'. Tu birate koje dialog prozore će vaša setup aplikacija prikazati ( npr. Welcome bitmap ).
     Poslije toga 'Keys'. Tu je dovoljno stisnuti 'OK', osim ako ne želite sami nešto promijeniti u Registry kodu.
     Idemo na 'General Settings' gdje se može mijenjati ikona, veličina prozora, itd.
     Posljednji korak je 'Disk Builder' kojim se, ustvari, stvara sama setup aplikacija.
     'Test run' i 'Copy to Floppy' nisu obavezni, a svi ostali koraci moraju imati kvačicu s lijeve strane. Ovdje naglašavam da u svakom prozoru koji se otvori treba pogledati sve stranice. Ako se to ne uradi onda treba kliknuti na svaki korak.