UVOD        INTRODUCTION

Namjena Web prezentacije čine značajan dio Interneta. HyperText Markup Language (HTML skraćeno) dokumenta se sastoje od tagova. HTML dokumenta kreirati direkto pisanjem tagova ili pomoćnim aplikacijama. Za prikaz HTML dokumenata koriste se aplikacije kao što su INTERNET EXPLORER, MOZILA FIRE FOX, GOOGLE CHROME odnosno jednom riječju BROWSER-i.

"abc HTML tutorijal" sadrži osnovne naredbe i principe izrade HTML dokumenta. Danas se često koriste HTML editori koji uzimaju tekst u standardnom formatu i mijenja ga HTML kod /CODE/.

HTML TAG-s ne zavise da li su velika ili mala slova /NOT CASE SENSITIVE/.

Ekstenzije html dokumenata imaju .htm i html ekstenziju.

Organizacija priručnika: HTML je u ovom priručniku ispisan po principu primjer u lijevom dijelu i na desnoj strani table je ispis na ekranu. 

Lijevi dio tabele sadrži HTML kod

Desni dio tabele sadrži ispis na ekran

<html>
<head>
<title>Naziv</title>
</head>
 

Priručnik je podijeljen na dijelove:
1. dio
čine opisi dijelova HTML dokumenta, paramentri pozadiine i fonta.
2. dio sadrži parametre uređena stranice (paragraf, lilnija, prethodno formiranog tektsta, poravnanje uvlačenje, numeracija, buliti).

Dopunska objašnjenja za možete naći i u prezentaciji
HTML, Srđana Vukadinovića

Prozor na dnu stranice je namjenje za provjeru koda:
- kopirajte kod (edit, copy, paste ili CTRL+C, CTRL+V ili DRAG&DROP metodom), editovanje je moguće u prozoru


Znanje.org

<< nazad