INDESING

Kreiranje knjiga fajla /CREATING A BOOK FILE/

Knjiga fajl je kolekcija dokumenata koji dijele stil i swatches. Stranice u dokumentima knjige se mogu sekvencijalno numerisati, stampati selektovani dokument ili ga eksportovati u PDF. Jedan dokument moze pripadati u vise knjiga fajlova. Jedan od dokumenata koji se nalaze u knjiga fajlu je izvor stila (Svi dokumenti imaju stil kao taj izvor stila). InDesign postavlja kao izvor stila prvi dokument u knjiga fajlu, ali se u svakom trenutku moze postaviti novi izvor stila. Kada ubacite dokument u knjiga fajl, zamjenjuje se stil u njemu, stil je isti kao u dokumentu koji je izvor stila.

Pravljenje novog knjiga fajla:

1. File > New > Book

2. Unesite ime fajla, odaberite lokaciju i kliknite na dugme Save.

Fajl je sacuvan pod ekstenzijom .indb.

Nakon toga ce vam se pojaviti Book paleta.

Ako zelite da ubacite dokument u book fajl kliknete na strelicu menija i izaberete opciju Add Document ili kliknete na znak u dnu prozora book palete. U prozoru koji vam se pojavio, izaberete InDesign dokument koji zelite da ubacite i nakon toga kliknete na dugme Open.

Uklanjanje ili zamjena dokumenata u knjiga fajlu

Napomena: Ako imate InDesign dokument 1.5 ili ranije verzije, on ce biti automatski konvertovan u InDesign 2.0 format. PageMaker i QuarkXPress dokumente morate konvertovati sami prije ubacivanja u knjiga fajl.

Ako zelite da promjenite raspored dokumenata jednostavno ih pomjerate gore ili dole prevlacenjem.

Da bi ste odredili koji ce vam dokument biti izvor stila kliknite na kockicu ispred naziva dokumenta.

Podesavanje izvora stila

Dokumente mozete ubacivati i prevlacenjem iz Explorer-a (Windows) ili Finder-a (Mac OS) prozora. Na isti nacin prebacujete dokumente iz jednog knjiga fajla u drugi. Za kopiranje dokumenta prilikom prevlacenja drzite dugme Alt (Windows) ili Options (Mac OS).

Dokument otvarate dvostrukim klikom misa.

Index