INDESING

PodeĊĦavanje izvora stila

Izvor stila je osnova po kojoj se svi ostali dokumenti podesavaju u smislu paragraf stila ili swatches.

Izvor stila se podesava na sledeci nacin: Ispred naziva dokumenta u book paleti postoji prazna kockica. Ako kliknemo na nju indikator izvora stila() se prebacuje na taj dokument. Ako zelimo da taj dokument bude izvor stila, odnosno ako zelimo da svi dokumenti imaju stil kao taj, u meniju izaberemo opciju Synchronize (Sinhronizuj).

Isti ucinak ce postici dugme u dnu prozora book palete.

Creating a book file

Index