INDESING

Olovka i putanja /PEN & PATH/

Već napravljenim putanjama možete dodavati ili izbrisati krajnje tačke linija. Otvorenu putanju možete produžavati dodavanjem linija ili povezati dvije otvorene putanje. Alatka olovka se, kada je postavite na putanju, automatski mijenja na alatku dodavanje tačaka  ili brisanje tačaka

 

LAYER - SLOJ

Dodavanje i brisanje tačaka

Produživanje putanje

Povezivanje dvije otvorene putanje

Zakrivljenost putanje /SMOOTH/

Makaze /SCISSORS/

STROKE

CORNER EFFECT

Olovka i putanja /PEN & PATH/     Index