Java

Pamćenje termina /MEMORY/ - Linijska struktura - Obim 64_2

Provjerite poznavanje slijedećih zadataka:

Obim kvadrata.

Obim pravougaonika.

Obim kruga.

Obim kvadra.

Obim trougla.

Obim kocke.

 

Učenje kroz igru    Index