abc Tutorials:
  Operativni sistemi
   abc Windows 7
   abc Windows XP
   abc Operativni sistemi
  Microsoft Office
   abc Word 2010
   abc Word 2007
   abc Word 2003
   abc Excel 2010
   abc Excel 2007
   abc Excel 2003
   abc Power Point 2010
   abc Power Point 2003
   abc Access 2010
   abc Access 2007
   abc Expression Web
   abc Front Page 2003
  Računari i Internet
   abc Brojni sistemi
   abc Osnove računara
   abc Računarski sistemi
   abc Internet osnove
   abc HTML5 i CSS3
   abc HTML
   abc Jasc Animation Shop
   abc Flash
   abc Movie Maker
   abc Računarska grafika
  Algoritmi i programski jezici
   abc Algoritmi
   abc BASIC
   abc Turbo Pascal
   abc Dev-Pascal
   abc Python
   abc C
   abc C++
   abc Java
   abc Matlab
   abc Asembler
  Provjera znanja
   abc Quiz-Test

Priručnici:
   MatchCAD
   MatchCAD 2001
   Corel Draw X6
   CSS

Tutorials in English
   abc Word 2010
   abc Excel 2010
   abc Excel 2003
   abc PowerPoint 2010

Učenjenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/

Programski jezik Java - abc tutorijal
Grupa autora i saradnici
Stručni saradnici: Duško Milinčić i Željko Grbić

 1.   NOVO NA NAŠEM SAJTU
 2.     Linijska struktura - Rješenje zadataka u više programskih jezika
 3.     Razgranata strukutra - IF THEN ELSE - Rješenje zadataka u više programskih jezika - 6x
 4.     FOR - petlja - Algoritmi - Programski jezici BASIC, Pascal, C++, Java, C - 6x
 5.     FOR - petlja - Rješenje zadataka u više programskih jezika
 6.     WHILE - petlja - Algoritmi - Programski jezici BASIC, Pascal, C++, Java, C - 6x
 7.     REPEAT - DO-WHILE petlja - Algoritmi - Programski jezici BASIC, Pascal, C++, Java, C - 6x
 8.     REPEAT - DO-WHILE petlja - Rješenje zadataka u više programskih jezika

 9.   TEORIJSKA PRIPREMA
 10.     Uvod u Javu
 11.     Istorijat Jave
 12.     Karakteristike Jave
 13.     Poređenje C++ i Jave
 14.     Jednostavan program u Javi
 15.     Unutrašnji detalji Hello Java programa
 16.     Kako postaviti stazu (path) u Javi
 17.     Razlike između JDK, JRE i JVM
 18.     Unutrašnji detalji JVM
 19.     Varijabla i tip podataka u Javi
 20.     Unicode sistem
 21.     O Javi /ABOUT JAVA/
 22.     Tipovi podataka /TYPES OF DATA /
 23.     Komentari /COMMENTS/
 24.       Neobjektni tipovi podataka
 25.       Objekti tipa string
 26.     Leksički tokeni
 27.       identifikatori
 28.       Spisak ključnih riječi
 29.       Separatori
 30.       Operatori.
 31.       Definisanje varijabli.
 32.     Tipovi podataka i varijable /TYPES OF DATA & VARIABLES/
 33.     Tipovi podataka /TYPES OF DATA/ .pptx
 34.     Ugrađene funkcije /FUNCTIONS/
 35.     Slučajan broj /RANDOM/ - funkcija Math.random()


 36.     Osmosmjerka 60_1 /WORD SEARCH/

 37. ECLIPSE
 38.    DOWNLOAD Eclipse sa Interneta /DOWNLOAD ECLIPSE/
 39.    Ekstraktovanje Eclipse
 40.    Kreiranje projekta /CREATE PROJECT/
 41.    Kreiranje paketa /CREATE PACKAGE/
 42.    Kreiranje klase /CREATE CLASS/
 43.    Pokretanje programa /LAUNCH PROGRAM/
 44.    Prikaz konzole /SHOW CONSOLE/
 45.    Formatiranje teksta - nazumljenost /FORMAT/
 46.    Veličina fonta u Eclipsi /FONT SIZE/

 47.              Provjera znanja 1. dio (Quiz - priprema - test)
 48.              Provjera znanja 1. dio - quiz
 49.              Provjera znanja 1. dio - test sa slikama
 50.              Provjera znanja 1. dio - test bez slika
 51.              Provjera znanja - Test 1. dio
 52.   LINIJSKA STRUKTURA
 53.     Naredbe ispisa i pridruživanja varijabli
 54.     Složeni binarni operatori +=, -=, *= i /=
 55.     Unarni operatori ispired i iza promjeljive ++i, i++,--i, i--
 56.     Linijska struktura - Konstantna vrijednost - primjeri i zadaci
 57.     Linijska struktura - Konstantna vrijednost - Frejm /FRAMES/
 58.     Linijska struktura - Algoritam, Pascal program i Java program
 59.     Linijska struktura - Rješenja u programskim jezicima Java i BASIC
 60.     Linijska struktura - Rješenja u programskim jezicima Java i Pascal
 61.     Linijska struktura - Rješenja u programskim jezicima Java i C
 62.     Linijska struktura - Rješenja u programskim jezicima Java i C++
 63.     Izdvajanje cifara
 64.     Linijska struktura - Riješeni zadaci
 65.     Linijska struktura - Ulaz, obrada i izlaz - Frejm /FRAMES/
 66.     Linijska struktura - Zadaci bez rješenja u Javi

 67.    Učenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/
 68.      Pamćenje termina /MEMORY/ - Linijska strukutra - Obimi 64
 69.      Pamćenje termina /MEMORY/ - Linijska strukutra - Površine 64
 70.      Pamćenje termina /MEMORY/ - Linijska strukutra - Dijagonale i visine 64
 71.    MEMORY - Quiz - test
 72.      abc Algoritmi - MEMORY - quiz bez uzorka 1. dio
 73.      abc Algoritmi - MEMORY - Pripremni test 1. dio
 74.      abc Algoritmi - MEMORY - Test 1. dio


 75.              Provjera znanja 2. dio (Quiz - priprema - test)
 76.              Provjera znanja 2. dio - quiz
 77.              Provjera znanja 2. dio - test sa slikama
 78.              Provjera znanja 2. dio - test bez slika
 79.              Provjera znanja 2. dio - test bez slika 1. i 2. dio
 80.              Provjera znanja - Test 2. dio
 81.              Provjera znanja - Test 1. i 2. dio


 82.   RAZGRANATA STRUKTURA

 83.     IF THEN/IF THEN ELSE naredba
 84.     Naredba if - else u Javi
 85.     IF naredba - Teorijska priprema
 86.     IF ELSE naredba - Teorijska priprema
 87.     IF ELSE naredba - Algoritmi i Java programi
 88.     IF ELSE naredba - Rješenja u programskim jezicima Java i BASIC
 89.     IF ELSE naredba - Rješenja u programskim jezicima Java i Pascal
 90.     IF ELSE naredba - Rješenja u programskim jezicima Java i C++
 91.     IF ELSE naredba - Riješeni zadaci
 92.     IF ELSE naredba - Java programi - Frejm /FRAMES/
 93.     IF ELSE naredba - Kombinovani zadaci 1 - Frejm /FRAMES/
 94.     IF THEN/IF THEN ELSE - Zadaci bez rješenja u Javi

 95.     SWITCH/CASE naredba
 96.     Naredba switch u Javi
 97.     SWITCH/CASE naredba - Teorijska priprema
 98.     SWITCH/CASE naredba - Rješenja u programskim jezicima Java i Pascal
 99.     SWITCH/CASE naredba - Rješenja u programskim jezicima Java i C++
 100.     Razgranata struktura - CASE naredba - Programski jezici Java i C programi
 101.     Switch naredba - Riješeni zadaci
 102.     Switch naredba - Zadaci bez rješenja u Javi

 103.     Osmosmjerka 73_1 /WORD SEARCH/

 104.   CIKLIČNA STRUKTURA

 105.     FOR petlja
 106.     Java For petlja
 107.     Java Break naredba
 108.     Java Continue naredba
 109.     FOR petlja - Teorijska priprema
 110.     FOR petlja - Algoritmi, BASIC i Java programi
 111.     FOR petlja - Algoritam, Pascal i Java program
 112.     FOR petlja - Algoritmi i Java programi
 113.     FOR petlja - C++ i Java programi
 114.     FOR petlja - C i Java programi
 115.     FOR petlja - Pascal program i Java programi
 116.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i DO WHILE petlja
 117.     FOR petlja - Riješeni zadaci
 118.     FOR petlja - Java programi - Frejm /FRAMES/
 119.     Zadaci bez rješenja za FOR petlju - riješeni sa WHILE ili DO WHILE petljom
 120.     FOR petlja - Zadaci bez rješenja u Javi
 121.     FOR petlja /FOR LOOP/ 6x - rješenja u 6 različitih okruženja
 122.     Petlja u petlji - Programski jezici Java i C programi
 123.     FOR petlja u petlji - Java programi - Frejm /FRAMES/
 124.     FOR petlja u petlji - Zadaci bez rješenja u Javi

 125.     WHILE petlja
 126.     Java While petlja
 127.     WHILE petlja - Teorijska priprema
 128.     WHILE petlja - Algoritam, BASIC i Java program
 129.     WHILE petlja - Algoritam, Pascal i Java programi
 130.     WHILE petlja - C++ i Java programi
 131.     WHILE petlja - Pascal i Java programi
 132.     WHILE petlja - izbor zadataka
 133.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i DO WHILE petlja
 134.     WHILE petlja - primjeri i zadaci
 135.     WHILE petlja - Riješeni zadaci
 136.     WHILE petlja - Java programi - Frejm /FRAMES/
 137.     Zadaci bez rješenja za WHILE petlju - riješeni sa FOR ili DO WHILE petljom
 138.     WHILE petlja - Zadaci bez rješenja u Javi

 139.     DO WHILE - REPEAT petlja
 140.     Java do-while petlja
 141.     DO WHILE petlja - Algoritam, Pascal i Java program
 142.     DO WHILE petlja - Algoritam i Java program
 143.     DO WHILE petlja - BASIC i Java program
 144.     DO WHILE petlja - Pascal i Java program
 145.     DO WHILE petlja - C++ i Java programi
 146.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i DO WHILE petlja
 147.     DO WHILE petlja - Riješeni zadaci
 148.     DO WHILE petlja - Java programi - Frejm /FRAMES/
 149.     Zadaci bez rješenja za DO WHILE petlju - riješeni sa FOR ili WHILE petljom
 150.     DO WHILE petlja - Zadaci bez rješenja u Javi

 151.     Ciklična struktura - kombinovani zadaci
 152.     Ciklična strukura - kombinovani zadaci - Frejm /FRAMES/
 153.     Ciklična strukura - kombinovani zadaci - Zadaci bez rješenja u Javi

 154.     Osmosmjerka 81_1 /WORD SEARCH/

 155.   Dvocifreni, trocifreni i četverocifreni brojevi
 156.     Izdvajanje cifara - Korištenjem petlji
 157.     Ispis dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima - Java programi - Frejm /FRAMES/
 158.     Ispis dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima - Zadaci bez rješenja u Javi

 159.   NIZ /ARRAY/ - teorijska priprema
 160.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Rješenja u programskim jezicima Pascal i Java
 161.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - C++ i Java program
 162.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Java programi
 163.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Java programi - Frejm /FRAMES/
 164.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Zadaci bez rješenja u Java

 165.     Niz /ARRAY/ - Maksimum, minimum - Rješenja u programskim jezicima Pascal i Java
 166.     Niz /ARRAY/ - Maksimum, minimum
 167.     Niz /ARRAY/ - Maksimum, minimum - Java programi - Frejm /FRAMES/
 168.     Niz /ARRAY/ - Maksimum, minimum - Zadaci bez rješenja u Java

 169.     Niz /ARRAY/ - sortiranje - Java programi - Frejm /FRAMES/
 170.     Niz /ARRAY/ - sortiranje - Zadaci bez rješenja u Java

 171.     Niz /ARRAY/ - Formiranje niza - Rješenja u programskim jezicima Pascal i Java
 172.     Niz /ARRAY/ - Formiranje niza - Java programi - Frejm /FRAMES/
 173.     Niz /ARRAY/ - Formiranje niza - Zadaci bez rješenja u Java


 174.   DVODIMENZIONALNI NIZ - MATRICA I VIŠEDIMENZIONALNI NIZ /ARRAY/
 175.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - Rješenja u programskim jezicima Pascal i Java
 176.     Dvodimenzionalni niz ili matrica /MATRIX/ - C++ program i Java program
 177.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - Riješeni zadaci
 178.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - Frejm /FRAMES/
 179.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - Zadaci bez rješenja u Java


 180.   String
 181.     String - Frejm /FRAMES/
 182.     String - Zadaci bez rješenja u Javi


 183.   Riješeni zadaci
 184.     Riješeni zadaci - Java i C++
 185.     Riješeni zadaci
 186.     Kombinovani zadaci 1 - Frejm /FRAMES/
 187.     Zadaci bez rješenja u Javi
 188.     Riješeni zadaci 2
 189.     Kombinovani zadaci 2 - Frejm /FRAMES/
 190.     Kombinovani zadaci 2 - Zadaci bez rješenja u Javi


 191.   Metod /METHODS/
 192.     Metod - zadaci


 193.   Objektno orijentisano programiranje
 194.     Osnovni koncepti i prednosti OOP u Javi
 195.     Modifikatori vidljivosti /VISIBILITY MODIFIERS/
 196.     Konvencije o imenovanjima u Javi
 197.     Objekt i klasa u Javi /OBJECT & CLASS/
 198.     Generisanja GET i SET metoda
 199.     Objekt i klasa u Javi - Zadaci - Frejm /FRAMES/
 200.              Provjera znanja 314. dio - quiz
 201.              Provjera znanja 314. dio - test sa slikama
 202.              Provjera znanja 314. dio - test bez slika
 203.     Preopterećenje /OVERLOADING/ metoda u Javi
 204.     Preopterećenje /OVERLOADING/ metoda u Javi - Zadaci - Frejm /FRAMES/
 205.     Konstruktor u Javi
 206.     Konstruktor u Javi - Zadaci - Frejm /FRAMES/
 207.     Ključna riječ static
 208.     Ključna riječ static - Zadaci - Frejm /FRAMES/
 209.     Ključna riječ this
 210.     Ključna riječ this - Zadaci - Frejm /FRAMES/
 211.     Nasljeđivanje (IS-A) u Javi /EXTENDS/
 212.     Nasljeđivanje (IS-A) u Javi /EXTENDS/ - Zadaci - Frejm /FRAMES/
 213.     Agregacija /AGREGATION/ u Javi
 214.     Agregacija /AGREGATION/ u Javi - Zadaci - Frejm /FRAMES/
 215.     Preklapanje /OVERRIDING/ metoda u Javi
 216.     Preklapanje /OVERRIDING/ metoda - Zadaci - Frejm /FRAMES/
 217.     Kovarijantni return tip (tip vraćanja)
 218.     Ključna riječ super
 219.     Ključna riječ super - Zadaci - Frejm /FRAMES/
 220.     Blok inicijalizator instance
 221.     Blok inicijalizator instance - Zadaci - Frejm /FRAMES/
 222.     Ključna riječ final
 223.     Ključna riječ final - Zadaci - Frejm /FRAMES/
 224.     Polimorfizam /POLYMORPHISM/
 225.     Polimorfizam /POLYMORPHISM/ - Zadaci - Frejm /FRAMES/
 226.     Statičko i dinamičko povezivanje
 227.     Operator instanceof /INSTANCEOF OPERATOR/
 228.     Apstraktna klasa u Javi
 229.     Apstraktna klasa u Javi - Zadaci - Frejm /FRAMES/
 230.     Interfejs u Javi
 231.     Razlika između apstraktne klase i interfejsa
 232.     Java package (paket)
 233.     Modifikatori pristupa u Javi
 234.     Enkapsulacija u Javi
 235.     Klasa Object u Javi
 236.     Kloniranje objekta u Javi
 237.     Java niz /ARRAY/
 238.     Java niz /ARRAY/ - Zadaci - Frejm /FRAMES/
 239.     Rekurzija u Javi
 240.     Poziv po vrijednosti u javi (Call by Value)
 241.     Ključna riječ strictfp
 242.     Kreiranje API dokumenta
 243.     Argumenti komandne linije u javi
 244.     Razlika između objekta i klase
 245.     Razlika između preopterećenja metoda i preklapanja metoda u javi
 246.     Metod toString() u javi
 247.     Klasa Java Scanner
 248. Dodaci /APPENDIX/
 249.     Stek /STACK/ - Zadaci - Frejm /FRAMES/

 250.     Objektno orijentisano programiranje - Primjeri
 251.     Objektno orijentisano programiranje - Primjeri 2
 252.     Riješeni zadaci - Strukturni i objektno-orijentisani Java programi


 253. WORKSPACE
 254.    WORKSPACE .rar

 255. Dodaci /APPENDIX/
 256.    Izbor2 /CAMP2/

 257. Dodaci /APPENDIX/ - Otklanjanje grešaka /DEBBUGING/
 258.    Tačke prekida /BREAK POINTS/
 259.    Startanje dibagera /START DEBBUGING/
 260.    Prolazak kroz program /F6/
 261.    Prolazak kroz petlju /F6/

 262. Prilozi saradnika /ATTACHMENTS/
 263.    Dijelovi memorije /MEMORY PARTS/
 264.    Developer’s Toolbox; Srđan Popić
 265.    Git


 266. QUIZ - PRIPREMA - TEST
 267.    Quiz - priprema - test