Java

Pamćenje termina /MEMORY/ - Linijska struktura - Površina 64_2

Provjerite poznavanje slijedećih zadataka:

Površina kvadrata.

Površina pravougaonika.

Površina kruga.

Površina kvadra.

Površina trougla.

Površina kocke.

 

Učenje kroz igru    Index