6. LINIJSKA STRUKTURA - READ(LN) i WRITE(LN)

6.1. Ispis

Naredba WRITELN ispisuje tekst, brojnu vrijednost, vrijednost konstante i promjenljive i aritmetičkog izraza.
izraz1 - vrijednost, tekst, ime konstante - promjenljive, aritmetički izraz, funkcija;
izraz2 - broj mjesta za ispis;               izraz3 - broj decimalnih mjesta

Ovo poglavlje za izraz 1 koristiti vrijednost, tekst a slijedeće poglavlje sadrži ispis aritmetičkog izraza.

Primjer ispisa broja Pi čija je vrijednost: 3. 14159265363E+00

Naredba

Pun ispis

Broj cifara sa predznakom i tačkom

Broj decimalnih mjesta

WRITELN(

Pi

Pi:10

Pi:10:4

Primjeri:

Naredba

Na ekranu

Broj cifara sa predznakom i tačkom

WRITELN('Pi = ', pi);

3. 14159265363E+00

potpun broj memorisan u TP

WRITELN('Pi = ', pi:8:4);

3.1416

4 decimalne cifre

WRITELN('Pi = ', pi:8:6);

3.141593

6 decimalnih cifara

 

Izlaz WRITE(LN) - riješeni primjeri i zadaci     Linijska struktura     Index