6. LINIJSKA STRUKTURA     READ(LN) i  WRITE(LN)

6.3. Konstantna vrijednost u Pascalu

Ovo poglavlje sadrži konstante u programu. Za bolje razumjevanje možete se podsjetiti na prethodno pogavlje:
4.7. Deklarisanje konstante /CONST/

Konstantna vrijednost u Pascalu - riješeni primjeri i zadaci     Linijska struktura     Index

Index