abc Programski jezik Pascal
Izlaz    WRITE(LN)

Tabela Pisanje izraza u Pascalu

Pisanje izraza u programskom jeziku je različito od ispisa matematičkih izraza Za aritmetičke operatore se korisiti * za množenje a / za dijeljenje. Za ispis izraza se koriste samo male zagrada po principu koliko je otvorenih toliko se putam mora i zatvoriti. Kod funkcije se koriste male zagrade za argumente.

Aritmetički operatori u Pascalu

R.br.

Opis izraza

Primjer (operator ili funkcija)

Ispis u Pascalu

Rezultat

1

Sabiranje

+

1 + 3
-3 + 2

4
-1

2

Znak množenja se mora navesti.

2a

2*a


3

Zagrade se koriste da bi obezbjedili redoslijed izvođenja operacija

ax + by

a * x + b* y


4

Zagrade se koriste da bi obezbjedili redoslijed izvođenja operacija

(a+b)/c

(2+4)/32

5

Kvadrat (x2) SQR

22
32
52

SQR (2)
SQR (3)
SQR (5)

4
9
25

6

Zagrade se koriste da bi obezbjedili SQRT redoslijed izvođenja operacija:


SQRT(4)/(2*3) se rezlikuje od
SQRT(4)/2*3

SQRT(b)/(2*a)

SQRT(4)/(2*3)2/6= 1/3

7

Kvadratni korijen SQRT

SQRT (b)

 

8

Kvadratni korijen SQRT

 

SQRT (3)
SQRT (9)

1.73
3

9

Znak moženja * se mora navesti ispred zagrada.

a(b(c(d+x)+x)+x)

a*(b*(c*(d+x)+x)+x)


10

Zagrade se koriste da bi obezbjedili redoslijed izvođenja operacija

sqrt (b-c))/(2*a)
ili
sqrt (b-c))/2/a


11

Zagrade se koriste da bi obezbjedili redoslijed izvođenja operacija.

sqrt (sqr(b)-sqr(a))/2


12

Zagrade se koriste da bi obezbjedili redoslijed izvođenja operacija

(-b - sqrt (sqr(b)-4*a*c))/(2*a)


Index