Linijska struktura
6.5. Izbor zadataka - Ulaz i izlaz  READ(LN) i  WRITE(LN)

 

Tekst zadatka

Rješenje

 

Redoslijed pisanja naredbi u linijskoj strukturi.

.html

1

Napisati program za ispis zbira dva broja

.html

2

Za upisani poluprečnik izračunati površinu kruga.

.html

3

Za poznati poluprečnik izračunati obim i površinu kruga.

.html

4

Učitati stranice trougla i naći obim i površinu.

 

5

Napisati  program za izračunavanje obima trougla:

.html

6

Napisati  program za izračunavanje površine trougla:

  • koristeći Heronovu formulu: S=(a+b+c)/2, P=(S(S-a)(S-b)(S-c))1/2
  • po formuli P=a*h/2

.html

7

Učitati stranice trougla i naći obim i površinu.

.html

8

Izračunati O, P i V kvadra (za poznate stranice a, b, c)

.html

9

U banci imate određenu sumu novca. Godišnja kamata je 17%. Pod predpostavkom da ništa ne podižete u banci, koliko ćete novaca imati nakon tri godine.

.html

10

Napisati program za računanje godina starosti.

.html

11

Napisati program za pretvaranje km/h u m/s.

.html

12

Učitati koordinate dvije tačke M1(x1,y1) i M2(x2,y2) i izračunati udaljenost.

.html

13

Napisati program kojim se prevodi temperatura iz skale Celzija u skalu Farenhajta.

.html

14

Naći program za iz aritmetičku sredinu tri broja.

.html

Linijska struktura     Index