8.1. FOR petlja - teorijska priprema

Sintaksni dijagram FOR naredbe
Naredba FOR se predstavlja slijedećim dijagramom upravljanja.

Oznaka

Opis

k

- kontrolna promjenljiva

x

- početna vrijednost

y

- krajnja vrijednost

s

- naredba /STATEMENT/

Promjena kontrolne varijable na više i na niže:

FOR k:= x TO y DO s;

kontrolna promjenljiva prima slijedeću vrijednost k:=SUCC(k)

FOR k:= x DOWNTO y DO s;

kontrolna promjenljiva prima prethodnu vrijednost k:=PRED(k)

  1. Izračunava se vrijednost izraza x i y (samo jedanput na početku izvršavanja naredbe FOR)
  2. Kontrolnoj promjenljivoj k se pridužuje početna vrijednost
  3. Ako je k>x završava se izvođenje FOR naredbe
  4. Ako je k<=x izvršava se naredba S
  5. Kontrolna promjenljiva k prima slijedeću vrijednost k:=SUCC(k)
  6. Prelazi se na korak 3.

Kontrolna promjenljiva k odbrojava broj prolaza kroz petlju i mijenja se od početne do krajnje vrijednosti s jediničnim korakom. Kontrolna promjenljiva mora biti
prethodno deklarisana i to rednog tipa (INTEGER, CHAR, BOOLEAN, pobrojani tip ili intervalni tip). Tip početne i krajnje vrijednosti i tip kontrolne promjenljive se mora slagati. Vrijednost kontrolne promjenljive nije dopušteno mijenjati unutar područja FOR naredbe. Vrijednost kontrolne promjenljive poslije izvođenja FOR naredbe nije definisana.

Tabela 8.2. Ispis brojeva FOR naredbom

 

 

1-5

1-n

k-n

n-k

 

Zadatak:

od 1 do 5

od 1 do n

od k do n

od n do k unazad

**

Pseudo kod

 

 

x

 

1

READLN(x)

 

n

k

n

2

READLN(x)

 

 

n

k

3

FOR ix DO

1 TO 5

1 TO n

k TO N

n DOWNTO k

4

WRITELN(i);

 

 

 

 

8.1. FOR petlja, riješeni primjeri i zadaci

Index