Ciklicna strukutra - FOR petlja
 

Tekst zadatka

Rjesenje

1

Napisati program za ispis prirodnih brojeva od 1 do 5.

.html

2

Napisati program za ispis kvadrata prirodnih brojeva od 1 do 5.

.html

3

Ispis prirodnih brojeve od 3 do 8.

.html

4

Ispis prirodnih brojeve od 3 do 8 unazad.

.html

5

Ispis prirodnih brojeve od 5 do 20 unazad.

.html

6

Ispis brojeva od 1 do 20 u obliku:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ......20

.html

7

Ispis kvadratnog korijena prirodnih brojeva do 10 (FOR petlja).

.html

8

Napisati program za ispis prirodnih brojeva od 1 do n FOR petljom.

.html

9

Napisati program za ispis prvih n prirodnih brojeva unazad FOR petljom.

.html

9_1

Napisati program za ispis prirodnih brojeva od 3 do n FOR petljom.

.html

10

Napisati program za ispis prirodnih brojeva od k do n FOR petljom.

.html

11

Napisati program za ispis recipročnih vrijednosti prvih n prirodnih brojeva.

.html

12

Napisati program za ispis dvostruke vrijednosti prvih n prirodnih brojeva.

.html

13

Ispis kvadrata prirodnih brojeva do n (FOR petlja).

.html

14

Ispis kvadratnog korijena prirodnih brojeva do n (FOR petlja).

.html

15

Napisati program za ispis količnika i modula cjelobrojnog djeljenja prirodnih brojeva do n.

 

16

Napisati program za ispis parnih prirodnih brojeva od 1 do n.

.html

17

Ispis paranih i neparnih prirodnih brojeva od 1 do n.

.html

18

Ispis prirodnih brojeva djeljivih sa 5 od 1 do n.

.html

19

Ispis prirodnih brojeva djeljivih sa 5 od k do n.

.html

20

Ispis prirodnih brojeva djeljivih sa a od k do n.

.html

21

Izračunati i ispisati sumu prvih 5 prirodnih brojeva. Koristiti FOR petlju.

.html

22

Saberi prirodne brojeve do 100.

.html

23

Saberi parne prirodne brojeve do 100.

.html

24

Izračunati i ispisati sumu prvih n prirodnih brojeva. Koristiti FOR petlju.

.html

25

Izračunati i ispisati sumu prirodnih brojeva od k do n. Koristiti FOR petlju.

.html

26

Izračunati i ispisati sumu kvadrata prvih n prirodnih brojeva. Koristiti FOR petlju.

.html

27

Izračunati i ispisati sumu kvadrata prirodnih brojeva od k do n.

.html

28

Napisati program za ispis sume reciprocnih vrijednosti prvih n prirodnih brojeva (harmonijski niz: 1 + 1/2  + 1/3 +  ... + 1/n)
.

.html

29

Izračunati i ispisati sumu reciprocnih vrijednosti prirodnih brojeva od k do n.

.html

30

Napisati program za izračunavanje sume niza:
             1 - 1/2  + 1/3 -+  ... -+ 1/n

.html

31

Napisati program za ispis sume neparnih brojeva od 1 do n.

.html

32

Izračunati sumu parnih prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n.

.html

33

Izračunati sumu parnih prirodnih brojeva u intervalu od k do n.

.html

34

Izračunati sumu neparnih prirodnih brojeva u intervalu od k do n.

.html

35

Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su deljivi sa 7.

.html

36

Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su deljivi sa 7 i sa 3.

.html

37

Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su deljivi sa a.

.html

38

Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su deljivi sa a.

.html

39

Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n čija je cifra jedinica 8.

.html

40

Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n čija je cifra jedinica 8.

.html

41

Naći sumu brojeva u intervalu od a do b djeljivih sa 5.

.html

42

Napisati program za izračunavanje proizvoda od 1 do 5.

.html

43

Napisati program za ispis proizvoda (faktorijele) brojeva od 1 do 5.

.html

44

Napisati program za izračunavanje proizvoda od 1 do 10.

.html

45

Napisati program za ispis proizvoda brojeva od 1 do n.

.html

46

Napisati program za ispis proizvoda brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa 7.

.html

47

Napisati program za ispis proizvoda brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa 4 i sa 3.

.html

48

Napisati program za ispis proizvoda brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa a.

.html

49

Napisati program za ispis proizvoda brojeva od 1 do n čija je cifra jedinica 6.

.html

50

Napisati program za ispis proizvoda brojeva od 1 do n čija je cifra jedinica 3.

.html

51

Naći proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n.

.html

52

Pomnoži parne brojeve od A do B.

.html

53

Naći proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su deljivi sa 4.

.html

54

Naći proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su deljivi sa 2 i sa 3.

.html

55

Naći proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su deljivi sa 2 a nisu djeljivi sa 3.

.html

56

Naći proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su deljivi sa a.

.html

57

Naći proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n čija je cifra jedinica 4.

.html

58

Izračunati sumu i proizvod prirodnih brojeva od k do n. Koristiti jednu i dvije FOR petlju.

.html

58_1

Saberi i pomnoži prirodne brojeve do N koji su djeljivi sa 3.

.html

59

Napisati program za prebrojavanje parnih brojeva od 1 do n.

.html

60

Napisati program za prebrojavanje neparnih brojeva od 1 do n.

.html

60

Napisati program za prebrojavanje djeljivih sa 3 prirodne brojeve od 1do n.

.html

61

Napisati program za prebrojavanje prirodnih brojeva do n djeljivih sa l.

.html

62

Napisati program za prebrojavanje prirodnih brojeva od k do n.

.html

63

Napisati program za prebrojavanje parnih brojeva od k do n.

.html

64

Napisati program za prebrojavanje neparnih brojeva od k do n.

.html

65

Napisati program za prebrojavanje prirodnih brojeva koji su djeljivi sa 3 u intervalu od k do n.

.html

66

Napisati program za prebrojavanje prirodnih brojeva koji nisu djeljivi sa 3 u intervalu od k do n.

.html

67

Napisati program za prebrojavanje prirodnih brojeva od k do n djeljivih sa l.

.html

68

Napisati program da nađe proizvod prirodnih brojeva od a do b i koliko ih ima.

.html

69

Napisati program da nađe proizvod prirodnih brojeva od a do b djeljivih sa 5 i koliko ih ima.

.html

70

Napisati program da nađe proizvod prirodnih brojeva od a do b djeljivih sa l i koliko ih ima.

.html

71

Naći sumu brojeva u intervalu od a do b djeljivih sa 5 i koliko ih ima.

.html

72

Napisati program za ispis aritmetičke sredine prirodnih brojeva do n.

.html

73

Napisati program za ispis aritmetičke sredine neparnih prirodnih brojeva do n.

.html

74

Napisati program za ispis aritmetičke sredine parnih prirodnih brojeva do n.

.html

75

Napisati program za ispis aritmetičke sredine brojeva od k do n djeljivih sa l.

.html

76

Izračunati sumu 10 učitanih bojeva sa tastature.

.html

77

Izračunati sumu n učitanih bojeva sa tastature.

.html

78

Napisati program za računanje sume cifara 10 učitanih prirodnih brojeve.

 

79

Napisati program za određjivanje najmanjeg broja od n učitanih.

.html

80

Napisati program za određjivanje najvećeg broja od n učitanih.

.html

81

Učitati visine za n osoba. Ispisati prosječnu i najveću visinu.

.html

82

Učitati visine i težinu za n osoba. Ispisati prosječnu, najmanju i najveću visinu i težinu.

.html

83

Napisati program za učitavanje prirodnog broja i ispis sa kojim je brojevima od 2 do 9 je djeljiv.

.html

84

Napisati program za učitavanje 10 brojeva i ispis koliko je učitanih je djeljivo sa 7.

.html

85

Napisati program za učitavanje 10 brojeva i ispis koliko je učitano negativnih, nula i pozitivnih brojeva.

.html

86

Napisati program za učitavanje 10 brojeva i ispisati sumu negativnih i sumu pozitivnih brojeva kao i broj nula.

.html

87

Napisati program za učitavanje 10 brojeva i ispisati aritmetičkui sredinu negativnih i aritmetičku sredinu pozitivnih brojeva kao i broj nula.

.html

88

Napisati program za nalaženje zajedničkog djelioca 2 učitana broja.

 

89

Napisati program za ispis dana u sedmici. . Ispis na ekranu poslije izvođenja programa:

0: ponedjeljak

1: utorak

2: srijeda

3: cetvrtak

4: petak

.html

90

Napisati program da ispisuje 3 puta u 3 reda IME sa razmakom.
IME IME IME
IME IME IME
IME IME IME

.html

91

Napisati program da ispisuje u prvo redu jedno ime a zatim u svakom narednom po jedno ime više.
IME
IME IME
IME IME IME

.html

92

Napisati program da ispisuje u prvo redu crtice umjesto imena i na kraju ispisuju ime a zatim u svakom narednom po jedno ime više.

--- --- IME
--- IME IME
IME IME IME

.html

93

Napisati program da ispisuje velika slova engleske abecede.

.html

94

Napisati program da ispisuje mala slova engleske abecede.

.html

95

Napisati program da ispisuje velika slova engleske abecede i njihov ASCII kod tj. redni broj.

.html

96

Naći djelitelje unesenog broja.

.html

97

Za učitani broj izračunati sumu njegovih netrivijalnih djelilaca.

.html

98

Napisati program koji će za učitanu vrijednost k izračunati vrijednost izraza i ispisati

.html

99

Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati

.html

100

Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:

.html

101

Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
S = 4! + 8! + 12! + … + (4N)!

.html

102

Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
S = 3! + 6! + 9! + … + N!

.html

103

Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost sume faktorijela parnih brojeva do N (S = 2! + 4! + 6! + … + N! ).

.html

104

Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost sume faktorijela neparnih brojeva do N (S = 1! + 3! + 5! + … + N! ).

.html

105

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

.html

106

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

.html

107

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

.html

108

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

.html

109

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

.html

110

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

.html

111

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

.html

112

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

.html

113

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

.html

114

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

.html

115

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

.html

116

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

.html

117

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K izračunati vrijednost izraza i ispisati:

.html

118

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K izračunati vrijednost izraza i ispisati:

.html

119

Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i M izračunati vrijednost izraza i ispisati:

.html

120

Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i M izračunati vrijednost izraza i ispisati:

.html

121

Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

.html

122

Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

.html

123

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati::

.html

124

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati::

.html

125

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati::

.html

126

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati::

.html

127

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati::

.html

128

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati::

.html

129

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati::

.html

130

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati::

.html

131

12.5.1. Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

.html

132

12.5.1. Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

.html

133

12.5.1. Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

.html

134

12.5.1. Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

.html

135

Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:

.html

136

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati::

.html

137

Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:

.html

138

Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

 

139

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

 

FOR petlja - Pelja u petlji - Ugnježđena petlja

Primjeri i zadaci

14. Zadaci sa dvocifrenim i trocifrenim brojevima

14.1. Ispis dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima

14.2. Suma dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima

14.3. Proizvoda i brojanja dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima

14.4. Ispis trocifrenih brojeva sa tri petlje

14.5. Ispis trocifrenih brojeva sa jednom petljom - izdvajanje cifara

14.6. Suma, proizvod, brojac trocifrenih brojeva

Ciklična struktura     Index