8.0. CIKLIČNA STRUKTURA

8.2. WHILE petlja

Sintaksni dijagram WHILE naredbeNaredba WHILE se predstavlja slijedećim dijagramom upravljanja.

 

Oznaka

Model WHILE-naredbe:

 

WHILE B DO S

B

B - logički izraz

S

S - naredba

  • WHILE-naredba se izvršava na slijedeći način:
  1. izračunava se vrijednost logičkog izraza B
  2. ako je vrijednost logičkog izraza B istinita (TRUE) izvršava se naredba S i prelazi na izvršavanje koraka 1
  3. ako je vrijednost logičkog izraza B laž (FALSE) završava se izvršavanje WHILE naredbe.

8.2. WHILE petlja - riješeni primjeri i zadaci

Index