Ciklična strukutra - WHILE petlja
  Tekst zadatka Rjesenje
1 Napisati program za ispis prirodnih brojeva od 1 do 5 WHILE petljom. .html
2 Napisati program za ispis kvadrata prirodnih brojeva od 1 do 5 WHILE petljom. .html
3 Ispis prirodnih brojeve od 3 do 8. .html
4 Ispis prirodnih brojeve od 3 do 8 unazad. .html
5 Ispis prirodnih brojeve od 5 do 20 unazad. .html
6 Ispis brojeva od 1 do 20 u obliku:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ......20
.html
7 Ispis kvadratnog korijena prirodnih brojeva do 10 (WHILE petlja). .html
8 Napisati program za ispis prirodnih brojeva od 1 do n WHILE petljom. .html
9 Napisati program za ispis prvih n prirodnih brojeva unazad WHILE petljom. .html
10 Napisati program za ispis prirodnih brojeva od k do n WHILE petljom. .html
11 Napisati program za ispis recipročnih vrijednosti prvih n prirodnih brojeva. .html
12 Napisati program za ispis dvostruke vrijednosti prvih n prirodnih brojeva. .html
13 Ispis kvadrata prirodnih brojeva do n (WHILE petlja). .html
14 Ispis kvadratnog korijena prirodnih brojeva do n (WHILE petlja). .html
15 Napisati program za ispis količnika i modula cjelobrojnog djeljenja prirodnih brojeva do n.  
16 Napisati program za ispis parnih prirodnih brojeva od 1 do n. .html
17 Ispis paranih i neparnih prirodnih brojeva od 1 do n. .html
18 Ispis prirodnih brojeva djeljivih sa 5 od 1 do n. .html
19 Ispis prirodnih brojeva djeljivih sa 5 od k do n. .html
20 Ispis prirodnih brojeva djeljivih sa a od k do n. .html
21 Izračunati i ispisati sumu prvih 5 prirodnih brojeva. Koristiti WHILE petlju. .html
22 Saberi prirodne brojeve do 100. .html
23 Saberi parne prirodne brojeve do 100. .html
24 Izračunati i ispisati sumu prvih n prirodnih brojeva. Koristiti WHILE petlju. .html
25 Izračunati i ispisati sumu prirodnih brojeva od k do n. Koristiti WHILE petlju. .html
26 Izračunati i ispisati sumu kvadrata prvih n prirodnih brojeva. Koristiti WHILE petlju. .html
27 Izračunati i ispisati sumu kvadrata prirodnih brojeva od k do n. .html
28 Napisati program za ispis sume reciprocnih vrijednosti prvih n prirodnih brojeva (harmonijski niz: 1 + 1/2  + 1/3 +  ... + 1/n)
.
.html
29 Izračunati i ispisati sumu reciprocnih vrijednosti prirodnih brojeva od k do n. .html
30 Napisati program za izračunavanje sume niza:
             1 - 1/2  + 1/3 -+  ... -+ 1/n
.html
31 Napisati program za ispis sume neparnih brojeva od 1 do n. .html
32 Izračunati sumu parnih prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n. .html
33 Izračunati sumu parnih prirodnih brojeva u intervalu od k do n. .html
34 Izračunati sumu neparnih prirodnih brojeva u intervalu od k do n. .html
35 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su deljivi sa 7. .html
36 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su deljivi sa 7 i sa 3. .html
37 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su deljivi sa a. .html
38 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su deljivi sa a. .html
39 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n čija je cifra jedinica 8. .html
40 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n čija je cifra jedinica 8. .html
41 Naći sumu brojeva u intervalu od a do b djeljivih sa 5. .html
42 Napisati program za izračunavanje proizvoda od 1 do 5. .html
43 Napisati program za ispis proizvoda (faktorijele) brojeva od 1 do 5. .html
44 Napisati program za izračunavanje proizvoda od 1 do 10. .html
45 Napisati program za ispis proizvoda brojeva od 1 do n. .html
46 Napisati program za ispis proizvoda brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa 7. .html
47 Napisati program za ispis proizvoda brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa 4 i sa 3. .html
48 Napisati program za ispis proizvoda brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa a. .html
49 Napisati program za ispis proizvoda brojeva od 1 do n čija je cifra jedinica 6. .html
50 Napisati program za ispis proizvoda brojeva od 1 do n čija je cifra jedinica 3. .html
51 Naći proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n. .html
52 Pomnoži parne brojeve od A do B. .html
53 Naći proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su deljivi sa 4. .html
54 Naći proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su deljivi sa 2 i sa 3. .html
55 Naći proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su deljivi sa 2 a nisu djeljivi sa 3. .html
56 Naći proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su deljivi sa a. .html
57 Naći proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n čija je cifra jedinica 4. .html
58 Izračunati sumu i proizvod prirodnih brojeva od k do n. Koristiti jednu i dvije WHILE petlju. .html
59 Napisati program za prebrojavanje parnih brojeva od 1 do n. .html
60 Napisati program za prebrojavanje neparnih brojeva od 1 do n. .html
60 Napisati program za prebrojavanje djeljivih sa 3 prirodne brojeve od 1do n. .html
61 Napisati program za prebrojavanje prirodnih brojeva do n djeljivih sa l. .html
62 Napisati program za prebrojavanje prirodnih brojeva od k do n. .html
63 Napisati program za prebrojavanje parnih brojeva od k do n. .html
64 Napisati program za prebrojavanje neparnih brojeva od k do n. .html
65 Napisati program za prebrojavanje prirodnih brojeva koji su djeljivi sa 3 u intervalu od k do n. .html
66 Napisati program za prebrojavanje prirodnih brojeva koji nisu djeljivi sa 3 u intervalu od k do n. .html
67 Napisati program za prebrojavanje prirodnih brojeva od k do n djeljivih sa l. .html
68 Napisati program da nađe proizvod prirodnih brojeva od a do b i koliko ih ima. .html
69 Napisati program da nađe proizvod prirodnih brojeva od a do b djeljivih sa 5 i koliko ih ima. .html
70 Napisati program da nađe proizvod prirodnih brojeva od a do b djeljivih sa l i koliko ih ima. .html
71 Naći sumu brojeva u intervalu od a do b djeljivih sa 5 i koliko ih ima. .html
72 Napisati program za ispis aritmetičke sredine prirodnih brojeva do n. .html
73 Napisati program za ispis aritmetičke sredine neparnih prirodnih brojeva do n. .html
74 Napisati program za ispis aritmetičke sredine parnih prirodnih brojeva do n. .html
75 Napisati program za ispis aritmetičke sredine brojeva od k do n djeljivih sa l. .html
76 Izračunati sumu 10 učitanih bojeva sa tastature. .html
77 Izračunati sumu n učitanih bojeva sa tastature. .html
78 Napisati program za računanje sume cifara 10 učitanih prirodnih brojeve.  
79 Napisati program za određjivanje najmanjeg broja od n učitanih. .html
80 Napisati program za određjivanje najvećeg broja od n učitanih. .html
81 Učitati visine za n osoba. Ispisati prosječnu i najveću visinu.  
82 Učitati visine i težinu za n osoba. Ispisati prosječnu, najmanju i najveću visinu i težinu.  
83 Napisati program za učitavanje prirodnog broja i ispis sa kojim je brojevima od 2 do 9 je djeljiv.  
84 Napisati program za učitavanje 10 brojeva i ispis koliko je učitanih je djeljivo sa 7.  
85 Napisati program za učitavanje 10 brojeva i ispis koliko je učitano negativnih, nula i pozitivnih brojeva.  
86 Napisati program za učitavanje 10 brojeva i ispisati sumu negativnih i sumu pozitivnih brojevanula kao i broj nula.  
87 Napisati program za učitavanje 10 brojeva i ispisati aritmetičkui sredinu negativnih i aritmetičku sredinu pozitivnih brojevanula kao i broj nula.  
88 Napisati program za nalaženje zajedničkog djelioca 2 učitana broja.  
89 Napisati program za ispis dana u sedmici. . Ispis na ekranu poslije izvođenja programa:
0: ponedjeljak
1: utorak
2: srijeda
3: cetvrtak
4: petak
.html
90 Napisati program da ispisuje 3 puta u 3 reda IME sa razmakom.
IME IME IME
IME IME IME
IME IME IME
.html
91 Napisati program da ispisuje u prvo redu jedno ime a zatim u svakom narednom po jedno ime više.
IME
IME IME
IME IME IME
.html
92 Napisati program da ispisuje u prvo redu crtice umjesto imena i na kraju ispisuju ime a zatim u svakom narednom po jedno ime više.
--- --- IME
--- IME IME
IME IME IME
  
.html
93 Napisati program da ispisuje velika slova engleske abecede. .html
94 Napisati program da ispisuje mala slova engleske abecede. .html
95 Napisati program da ispisuje velika slova engleske abecede i njihov ASCII kod tj. redni broj. .html
96 Naći djelitelje unesenog broja.  
97 Za učitani broj izračunati sumu njegovih netrivijalnih djelilaca.  
98 Napisati program koji će za učitanu vrijednost k izračunati vrijednost izraza i ispisati
.html
99 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati
.html
100 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
.html
101 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
S = 4! + 8! + 12! + … + (4N)!
.html
102 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
S = 3! + 6! + 9! + … + N!
.html
103 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost sume faktorijela parnih brojeva do N (S = 2! + 4! + 6! + … + N! ). .html
104 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost sume faktorijela neparnih brojeva do N (S = 1! + 3! + 5! + … + N! ). .html
105 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
.html
106 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
.html
107 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
.html
108 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
.html
109 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
.html
110 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
.html
111 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
.html
112 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
.html
113 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
.html
114 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
.html
115 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
.html
116 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
.html
117 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K izračunati vrijednost izraza i ispisati:
.html
118 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K izračunati vrijednost izraza i ispisati:
.html
119 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i M izračunati vrijednost izraza i ispisati:
.html
120 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i M izračunati vrijednost izraza i ispisati:
.html
121 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
.html
122 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
.html
123 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati::
.html
124 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati::
.html
125 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati::
.html
126 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati::
.html
127 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati::
.html
128 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati::
.html
129 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati::
.html
130 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati::
.html
131 12.5.1. Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

.html

132 12.5.1. Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
.html
133 12.5.1. Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
.html
134 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
.html
135 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
.html
136 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati::
.html
137 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
.html
138 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
 
139 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
 

14. Zadaci sa dvocifrenim i trocifrenim brojevima

14.1. Ispis dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima

14.2. Suma dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima

14.3. Proizvoda i brojanja dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima

14.4. Ispis trocifrenih brojeva sa tri petlje

14.5. Ispis trocifrenih brojeva sa jednom petljom - izdvajanje cifara

14.6. Suma, proizvod, brojac trocifrenih brojeva

Ciklična struktura     Index