WINDOWS OKRUZENJE
Izbor boje dijelova ekrana

Izbor boje dijelova ekrana

1. Display

2. Appearance

3. Podesimo parametre

4. OK

5. KRAJ

 

Windows Okruzenje