WINDOWS OKRUZENJE

1. UVOD  
2. STARTANJE WINDOWS-a  
3. RADNA POVRSINA  
4. GASENJE WINDOWS-a  
5. STARTANJE APLIKACIJE IZ MENIJA PROGRAMS  
6. STARTANJE VISE APLIKACIJA ISTOVREMENO  
7. PAINT  
8. SADRZAJ PROZORA WINDOWS-a  
9. WordPad  
10. PRAVLJENJE NOVOG FOLDERA  
11. WINDOWS EXPLORER  
12. CONTROL PANEL  
13. ALATI CONTROL PANEL-a  
14. PODESAVANJE TEME  
15. POZADINA  
16. SCREEN SAVER  
17. IZBOR BOJE DIJELOVA EKRANA  
18. PODESAVANJE REZOLUCIJE  
19. PODESAVANJE DATUMA  
20. PODESAVANJE VREMENA I VREMENSKE ZONE  
21. FONTOVI  
22. PODESAVANJE DUGMETA START

AUTOR: Sergej Mocevic

  "Znanje.org" ne odgovara za sadrzaj pojedinacnih stranica.