WINDOWS OKRUZENJE
Novi folder

Novi folder

1. Desnim tasterom kliknemo na praznu povrsinu

2. New

3. Folder

4. Upisujemo ime foldera

5. Enter ili kliknemo na praznu povrsinu

5. KRAJ

 

Windows Okruzenje