WINDOWS OKRUZENJE
Podesavanje teme

Podesavanje teme

Pretpostavlja se da ste usli u Control Panel

1. Display

2. Themes

3. Izaberemo zeljenu temu

4. OK

5. KRAJ

 

Windows Okruzenje