WINDOWS OKRUZENJE
Startanje vise aplikacija istovremeno

Startanje vise aplikacija istovremeno

1.  Otvaramo vise aplikacija npr. WordPad i Paint

2.  Drzimo tipku Tab i ne pustajuci tipku Tab sa tipkom Alt izaberemo program

3.  KRAJ

 

Windows Okruzenje