WINDOWS OKRUZENJE
UVOD

 

Windows je operativni sistem   koji omogucava komunikaciju izmedju pojedinih dijelova racunara kao i racunara i korisnika.

On takodje omogucava rad svih ostalih kompjuterskih programa koji se koriste za rjesavanje specificnih zadataka na racunaru.

Pored Windowsa postoje i drugi operativni sistemi kao sto su na primjer Linux i drugi ali Windows je za sada najzastupljeniji i

najpogodniji za rad na racunaru. Postoje mnoge verzije Windowsa(proizvod firme Microsoft, vodece firme u proizvodnji racunarskih

 programa) ali postoje neke komande koje su zajednicke za sve verzije. U daljem radu objasnicemo radnu povrsinu Windowsa ili

 Windows okruzenje.

 

Windows okruzenje