Word Pad

Startanje

Word pad je jedan programa za obradu teksta. On je takozvani ''mali Word'' i sadrži većinu potrebnih funkcija za obradu teksta.

Izgled prozora

Sastoji se od:

 

Padajući meni (File, Edit, View, Insert, Format, Help)

File – Rad sa dokumentom

Omogućava funkcije:

 • New – otvaranje novog dokumenta
 • Open – Otvaranje snimljenog dokumenta
 • Save – Dosnimavanje dokumenta.
 • Save As – Snimanje dokumenta.
 • Print – Štampanje dokumenta.
 • Print Preview – Pokazuje izgled dokumenta prije štampanja
 • Page Setup – Podešavanje stranice
 • 1, 2 – Pokazuje nekoliko posljednjih otvorenih dokumenta..
 • Send – Omogućava direktno slanje dokumenta. e-mail-om
 • Exit – Zatvaranje aplikacije

Edit – rad sa tekstom

Omogućava funkcije:

 • Undo – Odustajanje od zadnje urađene akcije
 • Cut – Naredba za premješatanje dijela teksta
 • Copy – Naredba za kopiranje dijela teksta
 • Paste – Izvršavanje naredbe 'Cut' i 'Copy'
 • Clear – Brisanje označenog dijela teksta
 • Select All – Označavanje cijelog teksta
 • Find – Traženje riječi ili rečenice u tekstu
 • Find next – Traženje sljedeće rečenice ili riječi (u slučaju više riječi)
 • Replace – Zamjena teksta sa drugim
 • Links – Linkovi
 • Object Properties – podaci o ubačenom objektu (slici)

Object – Modifikacija objekta (slike)

View – Izgled prozora

Omogućava mijenjanje izgleda prozora.

Kvačica pored određenog bara označava da je on aktivan, tj. da se vidi. Ako kvačice nema, bar je neaktivan, odnosno ne vidi se. Aktiviranje se vrši klikom miša na određeni bar.

Insert – Ubacivanje

 • Datuma i vrmena u dokument
 • Objekta (slike) u dokumentu

Format – Obrada teksta

Omogućava funkcije:

 • Font – Podešavanje parametara fonta, odnosno izgled slova, njihovu veličinu, boju i sl.
 • Bullet style – Postavljanje znakova na početku reda
 • Paragraph – Postavljanje određenih paragrafa na dokumentu
 • Tabs – Podešavanje pozicije tab stopa

Help – Pomoć

Omogućava funkcije

 • Help topics – Teme za pomoć za rad u Word Pad-u
 • About Word Pad – Generalni podatci o programu

Toolbar – linija alata

TOOLBAR sadrži najčešće potrebne funkcije za rad u dokumentu i za obradu teksta. To su prečice u vidu ikone koje se aktiviraju klikom miša na njih (dugme). Te funkcije nalaze se i u padajućem meniju.

Funkcije:

- New – Otvaranje novog dokumenta
- Open – Otvaranje snimljenog dokumenta

- Save – Dosnimavanje dokumenta
- Print – Štampanje dokumenta
- Print Preview – Pokazuje izgled dokumenta prije štampanja
- Find – Traženje riječi ili rečenice u tekstu
- Cut – Naredba za premješatanje dijela teksta

- Copy – Naredba za kopiranje dijela teksta
- Paste – Izvršavanje naredbe 'Cut' i 'Copy'
- Undo – Brisanje zadnje urađene akcije
- Date/Time – ubacivanje datuma i vrmena u dok.

 

Format bar

Sadrži funkcije za obradu teksta. Određeni font (izgled slova) , veličinu, stil fonta (masna, iskrivljena i podvučena slova), boju slova, njihov položaj (desni, centrirani i lijevi) i postavljanje znaka na početku reda. Obradu teksta možemo vršiti na dva načina.

Prvi način je podešavanje izgleda teksta prije kucanja.

Drugi način se vrši poslije ili u toku kucanja teksta. Prvo se označi željeni dio teksta (pomoću miša ili tastature shift + strelica) ili cijeli tekst a zatim vrši podešavanje.

Lenijar

Pokazuje margine stranice koje možemo postaviti pomoću Page Setup funkcije (File padajući meni) ili ih direktno postaviti na lenijaru. Također pokazuje početak prvog reda pasusa, položaj ostalih redova i položaj lijevog taba.

Status bar

U lijevom uglu nalazi se obavještenje ukoliko trebate pomoć pritisnite F1.

U desnom uglu pokazuje aktiviranje velikog slova i numeričke tastature.

Prilog >>