PARAGRAF /PARAGRAPH/
Klikom na FORMAT otvaraju se mogućnosti za uređivanje teksta. Između ostalih, tu se nalaze i PARAGRAF (PARAGRAPH).

1. UVLAČENJE REDOVA I PROSTOR MEĐU NJIMA (INDENTS & SPACING):
Opcija koja se koristi za definisanje nekoliko parametara u tekstu:
- Alignment: tekst se može centrirati prema levo, desno, centru i postoji još opcija za prilagođavanje preko cele strane (justified).
- Outline level: omogućava podešvanje spoljne linije paragrafa na ponuđene nivoe.
- Indention ili tzv. dubina redova se može podešavati na desno i levo.
- Spacing: opcija koja se koristi za podešavanje razmaka među redovima. Tu postoje različite mogućosti (jednoredan, jednoiporedan razmak, dupli itd.).
Opcije Align Left, Center, Align Right, Justify, Icrease and Decrease Indent se takođe mogu pronaći i odrediti na tzv. Toolbar-u.
Opcija PREVIEW omogućava da se tekst probno vidi.
TAB opcija omogućava centriranje teksta, manuelno i automatski.

<<