PARAGRAF /PARAGRAPH/

Definiše se kao teksta - dio dokumenta od znaka enter do znaka enter, tj. tekst između dva pritiska tipke enter.

Startnje

GIF animacija

Uvlačenje redova i prostor među njima /INDENTS & SPACING/ (opis)

Prelom Stranica i Redova /LINE & PAGE BREAK/ (opis)