MONOSAHARIDI

fizičke osobine
-po svom hemijskom sastavu su polihidroksilni aldehidi i ketoni
-bele,čvrste,kristalne supstance,rastvorljive u vodi,slatkog ukusa
-vodeni rastvori su optički aktivni

Nomenklatura

MONOSAHARIDI

ALDOZE

KETOZE

TRIOZE

TETROZE
PENTOZE
HEKSOZE

-svi prirodni monosaharidi su D-konfiguracije pri čemu su neki desnogiri a neki ljevogiri
-Kod šećera sa više C-atoma pripadnost D ili L konfiguraciji se određuje na osnovu poslednjeg asimetričnog C-atoma u molekulu

         

-Najznačajniji predstavnici su  pentoze i heksoze

hemijske osobine             ciklični oblici monosaharida     povratak