Владислав Петковић Дис   

Човек живи кад уме да љуби...