Kako je zarađivao za život?

1. radio je kao kompjuterski programer

2. predavao je u banjalučkoj Gimnaziji

3. radio je kao fizički radnik i učitelj