Jovan Jovanović Zmaj

O piscu Đulići Pitanja Esej Stihovi

Pitanja

 1. Zbog čega i zašto je J.J. Zmaj odlučio da iznese svoja intimna osećanja i podeli ih sa javnošću?

  Posle ženidbe sa Ružom Ličanin Zmaj je osetio toliku ljubav, osećanja i sreću da je odlučio da ta svoja osećanja iskaže kroz svoje pesme namenjene njegovoj ženi i da ih podeli sa ostalim svetom da i oni vide i osete njegova osećanja, a pre svega da vide da takva idealna ljubav zaista postoji u idealnoj atmosferi.
 1. Kakvu je ljubav Zmaj osećao prema svojoj ženi i da li je moguće da neko doživi tako intenzivnu ljubav kao što je Zmaj doživep?

  Zmaj je prema svojoj ženi osećao pravu istinsku ljubav, punu čistote i nežnosti, istinskih osećanja koja ne može svako da doživi, jer takvu idiličnu ljubav doživljavaju samo neki pojedinci čistih i iskrenih osećaja poput Zmajevih.
 1. Da li je Zmaj bio sasvim siguran u svoje osećaje ili je imao sumnji da je reč samo o snu, a ne o stvarnosti?

  Zmaj je bio sasvim siguran u svoje osećaje prema svojoj dragoj kao i u postojanje te ljubavi koju oseća prema njoj. Nije ispoljavao nikakve sumnje nego samo još veću uverenost u snagu i postojanje njegove ljubavi.
 1. Da li narodna poezija ima uticaj na Zmajeve pesme?

  Narodna poezija ima veoma velik uticaj jer je njegovo iskazivanje ljubavi prema sopstvenoj ženi odmereno, uzdržano, čedno i pristojno bez iskazivanja ljubavnih ekstaza. Njegova su osećanja tako smirena i plemenita i iskazana u duhu patrijarhalne sklonosti.
 1. Šta je ustvari za Zmaja ljubav?
  Ljubav je ustvari dokaz o postojanju sveta, sunca, rose i cveta da ima života, a bez ljubavi nema ni života.

 


 

 

  O piscu ĐulićiPitanjaEsejStihovi