PITANJA

 (kliknite na odgovor za koji mislite da je tačan)

Pitanje br. 1

Ivo Andrić rodio se u Docu pokraj Travnika:

a) 1806. godine
b) 1897. godine
c) 1901. godine