Život može biti lijep, ružan, težak, lak zanimljiv i dosadan ali uvijek isti. Ljudi ugledajući se jedni na druge žele da povećaju razliku sličnosti među sobom. Međutim ;injenica stoji, da smo svi ljudska bića, homo sapiensi, nastala progresivnom evolucijiom iz vode ili pak nastala iz praha. Porijeklo i kraj su nam isti, htjeli mi to ili ne. Ljudske jedinke upravo pokušavaju biti posebne, postaju sve sličnije samom tom željom za jedinstvenošću. Da li je tako u svim oblicima života? Biljke kao najzavisnija bića su oličenje mirnoće i strpljenja. Njihov cilj je tračak svijetlosti; biti izložen tom neiscrpnom životu, Suncu, je razlog zašto one klijaju i zašto venu. Živjeti i zavisiti od drugih je veliko poniženje, bar za ljude, ali biljke uprvo u tome i vide draž življenja.

Sigurno sklonište i pristojna hrana drže na okupu životinjsku vrstu koja za razliku od nas ne traži više. Toplota, suvo mjesto za spavanje i hrana su sve što čovjeku i životinji treba, ali mi smo prokleti da su nam još i razumno razmišljanje zakačili. Jesu li priroda ili Bog to namjerno napravili ili slučajno izmješali mjesta u hranidbenom lancu? Mislim, da se to nije pravedno pitati, jer razmišljajući globalno zaboravljamo svijet oko sebe i nastaje čuđenje.

Da li je Petar Rajić prošao kroz sve faze ljudskih razmišljanja i došao do odgovora da je svako naše djelovanje uzaludno traženje određenog zrna pjeska u pustinji?

Svi smo mi isti, povezani, isprepleteni ciljevima pojedinaca iz čega se može roditi samo onaj naš svijet i nikako drugačiji.

Ato što postoje male razlike između biljaka, životinja i ljudi je posljedica vječite težnje za jedinstvenošću i ljepotom. Bičar želeći da se razlikuje od algi postaje životinja, a radoznali homo aquarius je htio bidjeti šta se dešava izvan vode i tako izvirio na Sunce i doživio šok. Isto tako što i čovjek doživi šok kada neko napravi nepredviđen korak. Ali svi su se prilagodili. A šta je suština mirovanja i gledanja u promjene oko sebe?

Čovječe, izađi, istrči iz svoje mračne svijetlosti i ponosno preuzmi zadatak koji ti je život odredio!