Jovan Dučić
Glavna stranica
Biografija
Poezija
Privatni život
Kviz


Poezija

Kao i Šantić, Dučić je u početku svoga pesničkog stvaranja bio pod uticajem Vojislava Ilića; ali kad je otišao na stranu, on se toga uticaja sasvim oslobodio i izgradio svoju individualnu liriku prema uzorima francuskih parnasovaca, dekadenata i naročito simbolista. U doba opšteg kulta prema modi sa Zapada, njegova je poezija odista značila novinu i osveženje, i u motivima i u izražaju. Mesto snova, patnji, čežnji i draži na svom tlu, u idealima svoje rase, on čudnom i sjajnom gipkošću uzima tuđi, zapadni i latinski ideal lepote i života, zapadni estetizam, otmen i virtuozan ali hladan, lišen dubokih zanosa i uzvišene etike. On otkriva sasvim nove motive u našoj poeziji, dotle neslućene, retka osećanja, bizarna, prefinjena. Čak i lična raspoloženja, svoju erotiku na primer, on neće reći jednostavno niti će dozvoliti da izgleda obična. On ima dvostruki strah: od vulgarnosti misli i osećanja i vulgarnosti izraza. Snaga i lepota njegove poezije je u izražaju. On je pesnika shvatio kao „kabinetskog radnika i učenog zanatliju na teškom poslu rime i ritma“. Naći najsavršeniji izražaj, to je vrhovno načelo njegove poezije. U obradi, on je odista nadmašio sve što je do njega stvarano u našoj lirici, toliko je on jak u izrazu, — otmen, diskretan, duhovit i ljubak. Njegova poezija blešti slikovitošću i melodičnim ritmom. Ona je toliko neodoljiva svojim oblikom i toliko je suvereno vladala, da su se najmlađi pesnici počeli buniti protiv nje, osećajući i sami njen čar i njen pritisak ujedno.

Jovan Dučić je jedan od najboljih srpskih pesnika. Za života je objavio, pored ostalog, knjige pesama: Pjesme 1901, Pesme 1908, Pesme 1911. Njegova Sabrana dela, pesnička, štampana su u četiri knjige 1929-30, u izdanju Narodne prosvete u Beogradu: Pesme sunca, Pesme ljubavi i smrti, Carski soneti, Plave legende. Na dan pesnikove smrti objavljena je i zbirka pesama Lirika. Pored poezije, pisao je prozu. Za sobom je ostavio nekoliko literalnih eseja, studija o piscima, Blago cara Radovana i pesnička pisma.

Njegove pesme su podeljene u nekoliko celina:

Senke po vodi
Zalazak sunca, U sumraku, Padanje lišća, Akordi, Poznanstvo, Tišina, Jedne večeri u suton, Jablanovi, Čekanje, Povratak, Čežnja, Novembar, Morska vrba, Sat, Ponoć, Zašto?, Poezija, Zimski pastel, Podne, Rimski sonet, Samoća

Jadranski soneti
Pored vode, Kraj mora, Selo, Leto, Slušanje, Dubrovački requiem, Dalmacija, Noćni stihovi, Jutrenji sonet, Zvezde, Ljubav, Mesečina, Večernje

Jutarnje pesme
Priča, Napon, Šum, Susret

Večernje pesme
Refren, Suncokreti, Seta, Pesma mraka, Čekanje, Pesma, Međa

Sunčane pesme
Polje, Svitanje, Suša, Ćuk, Šuma, Mrak, Sunce, Kiša, Omorina, Bor, Vetar, Noć, April, Bukva, Mravi, Nedelja

Duša i noć
Duša, Nostalgija, Napor, Saputnici, Ljubav, Sonata, Tama, Dosada, Strah, Ekstaza, Zamor, Refren, Vraćanje, Snovi, Kraj, Sati, Stihovi, Pesma, Suza, Rapsodija, Mir, Rastanak, Veče, Izmirenje, Put, Gama, Susret, Rezignacija, Slutnje, Srce, Simbol, Raspuće, Opsena

Pesme ljubavi i smrti
Himera, Srce, Žena, Zavet, Pesma, Tajna, Gnezdo, Lepota, Suton, Beskrajna pesma, Naša srca, Moja ljubav, Oči, Čednost, Nomadi, Velika noć, Za zvezdama, Stvaranje, Mirna pesma, Trenuci, Neprijatelj, Krila, Pesma ljubavi, Pesma sutona, Pesma tišine, Pesma umiranja, Poslednja pesma, Pesma, Zaborav, Pesma srca, Ćutanje, Pesma ženi, Sumnja, Strofe jednoj ženi, Najtužnija pesma, Pesme bogu, Pesme smrti, Pesme ženi

Carski soneti
Carica, Dvoboj, Car, Žitije, Zapis, Kopnjanici, Radpvište, Radičica, Manastir, Dubrovnik, Slava, Paž

Moja otadžbina
Ave Serbia, Maćedonija, Horda, Vardar, Hercegovina, Himna pobednika, Bregalnica

Dubrovačke poeme
Dubrovački madrigal, Dubrovački poklisar, Dubrovački pastel, Dubrovačko vino, Dubrovački karneval, Dubrovački epitaf, Dubrovački barok, Dubrovački senator, Dubrovački arcibiskup

Plave legende
Čovek i pas, Crna pesma, Srca, Priča o jakom, Na steni, Mala princeza, Večernje, Jedne vedre noći, Dubrovačka jesen, Ravnodušnost, Ljubav, Delo, Prehistorijska ljubav, Proletnja pesma, Večernje pesme, Čovek, Sunce, Ostrvo papagaja, Ruka, Ogledala, Otrov, Zohra, Proroci, Dubrovačka pesma, Kazna, Svetlost, Sreća, Pesma o bogu, Drugovi, Pesma o ženi, Jevrejska pesma, Svetac, Zizema, Seme, Stari zapis, Pesma Hristu, Na raskršću

Lirika
Čovek govori bogu, Seme, Put, Pobožna pesma, Sunce, Slutnje, Pesma, Gozba, Bogu, Natpis, Senka, Jesenja pesma, Kob, Pustinja, Noć, Pesma, Hrišćansko proleće, Tajna, Putnik, Zvezde, Povratak, Himera