KNJIŽEVNI ESEJI

 

 

                                           * Poređenje: Desanka Maksimović;                                                                                              * Istorija i legenda u romanu „Na                                                                                               Prolećna pesma i Predosećanje                                                                                                                                 Drini ćuprija“

                                                    * Zbirka Desanke Maksimović                                                                                                                                                         * Tin Ujević: Svakidašnja                                                                                              „Tražim pomilovanje“                                                                                                                                                        jadikovka

                                                         * Paralela: Biografija P. Kočića i njegova                                                                                                                                                                                                          pjesma u prozi „Slobodi“

 

 

 

 

© Turbo Grom, 2006.                                                                                                             KVIZ

    "Znanje.org" ne odgovara za sadrzaj pojedinacnih stranica.