Pitanje 1.

Snaga i ljepota Dučićeve poezije je u

a) izražaju

b) opisu

c) metaforama