Aleksa Šantić rodjen je:

1) 1868. godine u Mostaru

2) 1878. godine u Trebinju

3) 1888. godine u Neumu