Почетна страна | Биографија | Дјела |Галерија| Квиз

 

Пустињак Цетињски 1834.
Лијек јарости турске 1834.
Србин Србина на части захваљује 1834.
Три дана Тријесту: у мјесецу Јануарију 1844.
Луча Микрокозма 1845.
Огледало српско 1846.
Горски вијенац 1847.
Кула Ђуришића и чардак Алексића 1847.
Лажни цар Шћепан Мали 1851.
Слободијада: епски спјев у 9 пјесама П.С 1854.
Ода ступања на престол Фердинанда I: императора аустријског и краља мађарског П.С 1855.