1.Vladimir Majakovski je rodjen 1893. godine:

a) 9. oktobra

b)19. jula

c) 02. februara