1. Gdje je rošen Gete?

a) u Minhenu

b) u Frankfurtu

c) u Hamburgu