abc Objekti i broj - Predmeti - Povezivanje istih slika /MATCHING/
Izbor objekata i broja objekata - Set 3_2 (4, 5 i 6)

Igra Povezivanje istih slika /MATCHING/ očekuje da se pronađe određen broj parova (3 para). Da bi igra bila zanimljivaja u prvom dijelu se izvodi izbor boja i predmeta koje igrač želi da pogađa. Zatim počinje igra.
Igrač bira link za igru ili ponovni izbor slika klikom na odgovarajući link.
Izbor je podjeljen prema grupi boja i predmeta tih boja takozvani Setovi.
Set 1 (1, 2 i 3) - Izbor objekata i broja objekata.
Set 2 (4, 5 i 6) - Izbor objekata i broja objekata.
Set 3 (7, 8 i 9) - Izbor objekata i broja objekata.

Izdvojene slike za Povezivanje istih slika /MATCHING/ 

Galerija slika - Set 1-
Klikom na sliku izdvaja se slika za Povezivanje istih slika /MATCHING/

Ponovni izbor slika     Index