abc Objekti i broj - Povezivanje slika /MATCHNG/
Izbor objekata i broja objekata - Set 1_1 (1, 2 i 3)

Igra Povezivanje slika /MATCHNG/ očekuje da se pronađe određen broj parova (3 para). Da bi igra bila zanimljivaja u prvom dijelu se izvodi izbor slike sa objektima i dobija broj objekata na slici (oni čine par). Zatim počinje igra.
Igrač bira link za igru ili ponovni izbor slika klikom na odgovarajući link.

Izbor je podjeljen prema grupi boja i predmeta tih boja takozvani Setovi.
Set 1 (1, 2 i 3) - Izbor objekata i broja objekata.
Set 2 (4, 5 i 6) - Izbor objekata i broja objekata.
Set 3 (7, 8 i 9) - Izbor objekata i broja objekata.

Izdvojene slike za Povezivanje slika /MATCHNG/ 

Galerija slika - Set 1-
Klikom na sliku izdvaja se slika za Povezivanje slika /MATCHNG/

Ponovni izbor slika     Index