Pamćenje logičkih parova /MEMORY - WHAT GOES TOGETHER/ - abc Objekti i broj
Izbor 6 parova objekata i broja objekata - Set 22 (4, 5, 6, 7, 8 i 9)

Igra pamćenja /MEMORY/ očekuje da se pronađe 6 parova. Da bi igra bila zanimljivaja u prvom dijelu se izvodi izbor boja i predmeta koje igrač želi da pogađa. Zatim počinje igra. Da bi mogli pratiti napredovanje aplikacija ima brojanje klikova i trajanja igre.
Igrač može da ponavlja igru ili izbor slika klikom na odgovarajući link.
Izbor je podjeljen prema grupi objekata i broja tih objekata u takozvane Setove.
Set 22 (4, 5, 6, 7, 8 i 9)

Izdvojene slike za Pamćenje logičkih parova /MEMORY - WHAT GOES TOGETHER/ 

Galerija slika - Set 22-
Klikom na sliku izdvaja se slika za Pamćenje logičkih parova /MEMORY - WHAT GOES TOGETHER/

Ponovni izbor slika     Index