abc Količina (Min i Max) - Povezivanje istih slika /MATCHING/
Izbor broja krugova - Set 2 (1 - 9 objekata)

p>gra Povezivanje istih slika /MATCHING// očekuje da se pronađe određen broj parova (2, 3 ili 6 paroova). Da bi igra bila zanimljivaja u prvom dijelu se izvodi izbor boja i predmeta koje igrač želi da pogađa. Zatim počinje igra. Da bi mogli pratiti napredovanje aplikacija ima brojanje klikova i trajanja igre.
Igrač može da ponavlja igru ili izbor slika klikom na odgovarajući link.
Prema broju i boji objekata grupe slika čine Set.
Set 2 (1 - 9 objekata).

Izdvojene slike za Povezivanje istih slika /MATCHING/


 

Galerija slika - Set 2 -
Klikom na sliku izdvaja se slika za Povezivanje istih slika /MATCHING/

Ponovni izbor slika     Index