abc Povezivanje istih slika /MATCHING/ 2, 3, 6 i 12 parova - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka
Količina (Min i Max) - Broj krugova

Igra Povezivanje slika /MATCHING/ očekuje da se pronađe određen broj parova (2, 3 ili 6 parova). Da bi igra bila zanimljivaja u prvom dijelu se izvodi izbor boja, predmeta, brojeva, objekata,... koje igrač želi da pogađa. Izbor je podjeljen prema grupi boja, predmeta, brojeva, objekata, u takozvane Setove.
Kad se klikovima na uzorke iz galerije popune predviđena mjesta "Izdvojene slike za Povezivanje istih slika /MATCHING/" bira se link "Povezivanje istih slika /MATCHING/".
Ovaj link otvara novi prozor i počinje igra/traženje 2, 3 ili 6 parova (zavisno od izbora na ulasku u igru).
Za povezivanje koriste se izabrane slike objekata i dobijenih boja/brojeva u prvom pozoru. Klikom na par istih slika one nestaju iz dijela za pogađanje, ali se pojavljuju u dijelu uparenih /MATCHING/ slika. Da bi mogli pratiti napredovanje aplikacija ima brojanje klikova i trajanja igre.
Igrač može da ponavlja igru ili izbor slika klikom na odgovarajući link.
N a p o m e n a: Zanimljivost je povečana jer prvi klik je bez gledanja slika. Morate zapamtiti koju "kartu" ste kliknuli i zatim tražite para slike na tom mjestu.

Set 11 od 1 do 3

Korišćeni krugovi Set 11 od 1 do 3

Set 11 od 1 do 3
Predmeti - Set 11 (krugovi)
   
. .

 

Set 11 od 4 do 6

Korišćeni krugovi Set 11 od 4 do 6

Set 11 od 4 do 6
Predmeti - Set 11 (krugovi)
   
. .

 

Set 11 od 7 do 9

Korišćene boje i predmeti u testu

Set 11 od 7 do 9
Predmeti - Set 11 od 7 do 9 (krugovi)
   
. .

 

Set 1 od 1 do 9

Korišćeni krugovi Set 1 od 1 do 9

Set 1 od 1 do 9
Predmeti - Set 1 od 1 do 9
   
.

Povezivanje istih slika /MATCHING/ 2, 3, 6 i 12 parova - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka
abc Količina (Min i Max) - Broj krugova Set 1, broj krugova od 1 do 9

Set 1 od 1 do 9 (2 para) Set 1 od 1 do 9 (3 para) Set 1 od 1 do 9 (6 parova) Set 1 od 1 do 9 (12 parova)
Povezivanje istih slika /MATCHING/ - abc Količina (Min/Max) - Broj krugova - Set 1 (od 1 do 9) - 2 para Povezivanje istih slika /MATCHING/ - abc Količina (Min/Max) - Broj krugova - Set 1 (od 1 do 9) - 3 para Povezivanje istih slika /MATCHING/ - abc Količina (Min/Max) - Broj krugova - Set 1 (od 1 do 9) - 6 parova Povezivanje istih slika /MATCHING/ - abc Količina (Min/Max) - Broj krugova - Set 1 (od 1 do 9) - 12 parova
.

 

Set 2 od 1 do 9

Korišćeni krugovi Set 2 od 1 do 9

Set 1
Predmeti - Set 2 od 1 do 9
   
. .

 

Set 3 od 1 do 9

Korišćene boje i predmeti u testu

Set 3 od 1 do 9
Predmeti - Set 1 (crvena, plava i žuta)
   
. .

  Index